sv

Akkreditointi

CHC haluaa olla tarjoamassa laadukasta ja ammattitaitoista sielunhoitoa ja terapiaa. Akkreditointi, eli pätevyyden toteaminen, on keino taata palveluntarjoajan laatua. Tällöin jokin ulkopuolinen arvioi akkreditointia hakevan pätevyyden ja hänen hankkimansa koulutuksen riittävyyden haettavalle nimikkeelle.

Koulutuskriteerit

CHC sisälle perustettu Krsitillinen Terapiainstituutti joka kouluttaa ratkaisukeskeisiä kristillisiä terapeutteja (RKT) eri puolilla Suomea. Koulutukset ovat varsin laadukkaita 80 op laajuisia kokonaisuuksia ja ne sisältävät nk. psykoterapeuttisten valmiuksien osion. Opiskelijat voivat suorittaa opiskelunsa monimuotoisesti työn ohessa. Lähiopetusta niissä on 400 h, asiakastyöharjoittelua 160h, oman itsensä huoltoa (terapiaa, työnohjausta tai mentorointia oman tarpeen mukaan) 50h sekä kirjallisuustehtäviä. Lähijaksoihin on integroitu myös ratkaisukeskeistä koulutusterapiaa 40h.

CHC:n akkreditointilautakunta tekee pääsääntöisesti päätöksensä Kristillisen Terapiainstituutin koulutusjohtajan (Mikko Takala) esityksestä. Muun koulutuksen suorittaneet, jotka haluavat CHC:n akkreditoinnin, kutsutaan akkreditointilautakunnan haastatteluun. Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää: chcry(at)chcry.net

Nimikkeet joita myönnetään:
Ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti
Sielunhoitoterapeutti
Sielunhoitaja

Akkreditointilautakunta

Esittelijänä toimii Mikko Takala
Elisabet Elo pj
Jorma Mäkelä
Outi Takala
Tanja Malinen