fi

CHC RY

Sisäisen parantumisen ja kokonaisvaltaisen tervehtymisen yhteisö

CHC ry:n toiminnan tavoitteena on ihmisen sisäinen voimaantuminen sekä kokonaisvaltainen tervehtyminen hengen, sielun ja ruumiin osalta. Tässä paranemisprosessissa niin sielunhoidollisella ja terapeuttisella keskustelulla kuin rukouksella on sijansa. Uskomme mukaan Jumala tekee niissä Pyhän Henkensä kautta parantavaa työtään, auttaa sisäisen lapsen löytymisessä ja kasvussa kohti hengellistä aikuisuutta.

Vuonna 1990 perustettu yhdistys haluaa tukea ja kannustaa sekä yksilöitä että perheitä elämään, jonka perustana ovat rakkaus ja armo.
Uskomme, että kristilliset arvot ja elämäntapa luovat elämälle parhaan mahdollisen pohjan. Siihen ei kuulu mitätöinti, hylkääminen tai tuomitseminen; sen sijaan kristillinen asenne kunnioittaa ihmistä kokonaisena, tuntevana - ja myös kärsivänä yksilönä.

Tahdomme yhdistyksenä puolustaa näitä terveitä elämänarvoja ja asenteita. Yhdessä voimme paljon enemmän kuin yksin murehtien. 

Arvomme

Kristilliset arvot voidaan kiteyttää Jeesuksen opetuksiin, jotka tunnetaan kultaisena sääntönä ja rakkauden kaksoiskäskynä. Kultaisen säännön mukaan ihmisen tulee tehdä toiselle niin kuin haluaisi itselleen tehtävän. Rakkauden kaksoiskäsky taas kehottaa rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Lisäksi kristillisen etiikan mukaan jokaisella yksilöllä on yhtäläinen ihmisarvo ja oikeus olemassaoloon.

Vaikka näiden arvojen noudattaminen ei aina onnistu, uskomme, että niiden pitäminen ohjenuorana parantaa niin yksilön, perheen kuin koko yhteiskunnan elämänlaatua. Kristillinen elämäntapa luo turvallisuutta, vahvistaa omanarvontuntoa ja lisää lähimmäisenrakkautta yhteisön keskellä.

Jokaisella ihmisellä on oikeus saada nauttia hyvästä elämästä ja yhteydestä. Olemme kaikki Jumalan luomia ihmisiä, ja siksi meillä on kaipuu yhteyteen. Toinen toistemme puolesta rukoileminen, rinnalla kulkeminen, samanarvoisuuden kokeminen ja yhteyden löytäminen kuuluvat jokaisen ihmisen perusoikeuksiin, eikä kenelläkään ole oikeutta riistää niitä. 

KANTAMME EHEYTYSHOITOIHIN

Tällä hetkellä yhteiskunnassa puhutaan paljon eheytyshoidoista ja kristityt liitetään puheessa yhtenäisenä joukkona suhteessa eheytyshoitoihin.

Meidän kantamme eheytyshoitoihin on kielteinen

Kristillinen terapia ja sielunhoitoterapia EI sisällä minkäänlaista pakkohoitoa missään asiassa. Myös ratkaisukeskeinen terapia lähtökohtaisesti poikkeaa historiallisesti ja ideologisesti pois mistään pakottamisesta – minkään asian suhteen. Esim. homojen ja lesbojen pakottaminen heteroiksi hoitojen avulla, tai jonkin muun seksuaalisuuden ominaisuuden tai ilmentymän pakottaminen kristillisyyden perinteisiin ajatusmalleihin ei ole missään olosuhteissa tavoiteltavaa tai suotavaa. Meidän tehtävämme on auttaa asiakasta luomaan suhdetta omiin asioihin, mutta asiakas aina itse päättää tavoitteet, johon hän on menossa ja mihin hän itse tahtoo.

Samaan aikaan meillä auttajina on omat arvoperustamme ja mielipiteemme avioliitosta ja kristillisistä arvoista, mutta auttajina meidän tehtävämme on auttaa, eikä manipuloida asiakkaita omien käsitystemme mukaisiksi Asiakkaissa tapahtuu terapiassa muutoksia, mutta aina loppujen lopuksi todelliset muutokset myönteiseen suuntaan tapahtuvat asiakkaan sisäisessä maailmassa ja oman tahdon suuntaan – mikä sitten onkaan oma tahto? Sitä pitää auttajan kuitenkin aina loppujen lopuksi kunnioittaa.

Jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas. Suhtaudumme auttajina asiaan niin, että voimme ja haluamme auttaa kaikkia ihmisiä heidän omista lähtökohdistaan, vaikka meillä itsellämme olisi monien tahojen tai henkilöiden kanssa varsin erilaisia näkemyksiä perusarvoista ja käytännön elämästä. Emme tuomitse tai väitä olevamme ainoastaan oikeassa tässä yhteiskunnassa, joka on moniarvoinen ja jälkikristillinen, eli moniarvoinen ja varsin sekulaari, vaan näemme asiaa yhdestä omasta näkemyksestämme käsin, jota pidämme omassa elämässämme ainoana totuutena. Samalla olemme dynaamisia kohtaamaan muiden eriäviä ideologioita ja samaan aikaan ja auttamistyössämme hyväksymme autettavan ihmisen sellaisena kuin hän on – arvokkaana Jumalan luomana – vaikka hän itse pitäisikin itseään kaikkea muuta kuin Jumalan luomana. Löydämme kuitenkin yhteisen arvokkaan asian, jonka voimme jakaa ja se on ihmisen mittaamattoman suuri itseisarvo ja se on riippumaton teoista tai mistään muustakaan elämän aikana hankitusta ominaisuudesta tai arvosta.

CHC haluaa auttaa

Aikamme ihmisiä ahdistavat monet ongelmat; lapsuuden traumat, vaikeudet ihmissuhteissa, taloudelliset ongelmat, avioerot, työttömyys ja monet muut asiat voivat aiheuttaa henkistä pahoinvointia. Pyrimme toiminnallamme vastaamaan jatkuvasti lisääntyvään hätään ja ahdistukseen. Jokainen, joka on tavalla tai toisella kokenut itsensä hylätyksi tai eriarvoiseksi, on oikeutettu saamaan apua. Emme aseta auttamiselle ehtoja, vaan haluamme kohdata kaikki avuntarvitsijat riippumatta heidän omasta taustastaan, elämänkatsomuksestaan tai arvomaailmastaan. Uskomme, että varsinkin kristittyjen keskuudessa tarvitaan kuitenkin auttajia, sielunhoitajia ja terapeutteja, jotka ymmärtävät myös sisäistä hengellistä maailmaa.

Pyrimme auttamaan myös niitä ihmisiä, jotka jäävät helposti avun ulkopuolelle taloudellisten tai muiden syiden takia. Haluamme muistuttaa, että Kristus ei tullut parantamaan terveitä. Hän tuli rikkinäisiä, ahdistuneita ja eksyneitä varten.

CHC haluaa yhdistää 

Haluamme tarjota eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden yhdessä auttaa niitä, jotka ovat elämässään traumatisoituneet tai joita muuten on kohdeltu niin, ettei elämä suju.

Haluamme luoda paikan, jossa on saatavilla kokonaisvaltaista kristillistä apua ja jossa voidaan kohdata ja rukoilla yhdessä. Jos teet sielunhoidollista, terapeuttista tai muuta auttamistyötä seurakunnassa, yhdistyksessä, yrityksessä tai itsenäisenä yrittäjänä, kutsumme Sinut mukaan toimintaan. Osallistumalla voit myös vaikuttaa siihen, millaiseksi CHC muodostuu.

CHC ei ole seurakunta, vaan kannustaa ihmisiä löytämään paikkansa omassa seurakunnassaan ja toimimaan siellä entistä aktiivisemmin omaksi ja muiden iloksi.

CHC:ssä on kolmenlaisia jäseniä:

1. Kannatusjäsenet, jotka vuosittaista jäsenmaksua vastaan saavat jäsenlehden, jäsenedut sekä oikeuden osallistua vuosikokouksiin, mutta eivät ole äänioikeutettuja.

2. Jäsenet, jotka saavat edellä mainittujen etujen lisäksi oikeuden osallistua yhdistyksen päätöksentekoon. Jäseniksi kutsumme niitä, jotka tekevät työtään kristillisiin arvoihin nojautuen sekä sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja periaatteita. Jäseneksi haetaan erikseen, ja jäsen saa tilaa yhdistyksen kotisivuilla.

3. Yhteisöjäsenet eli oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joilla on myös mahdollisuus vaikuttaa.

Yhdessä voimme saada aikaan paljon enemmän kuin yksin tahoillamme. Kun puhallamme yhteen hiileen, lausuntojamme ei voida ohittaa.

CHC tarjoaa ammatillisesti pätevää terapiaa ja sielunhoitoa


Kaikki terapeuttimme ja sielunhoitajamme ovat asianmukaisesti koulutettuja ja ammatillisesti päteviä. Laadun varmistamiseksi CHC:n akkreditointilautakunta arvioi kaikkien työyhteyteemme haluavien pätevyyden, koulutuksen riittävyyden sekä alalle sopivuuden.


CHC tarjoaa mahdollisuuden

Sinulle, joka haluat tervehtyä tai tulla mukaan toimintaan

Jos haluat tehdä hengellistä tervehtymistyötä, toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Tai jos etsit sielunhoidollista apua tai kaipaat kristillistä terapiaa, ota meihin yhteyttä. Haluamme mahdollisuuksiemme mukaan auttaa ja olla tukena tiellä, joka johtaa kokonaisvaltaiseen tervehtymiseen ja sisäiseen eheytymiseen.

Olemme myös halukkaita tekemään yhteistyötä kristillisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Tulemme mielellämme avustamaan erilaisten sielunhoidollisten ym. tapahtumien järjestämisessä.

Haluatko tulla mukaan CHC:n toimintaan? Kerro, minkälainen toiminta sinua kiinnostaa, mikä on nykyinen koulutuksesi ja tehtäväsi, millaisia lahjoja sinulla on ja miten paljon voit olla mukana toiminnassa. Meillä jokainen saa kasvaa sisään toimintaan vähitellen, eikä ketään laiteta vastuuseen kouluttamatta. Lähetä vapaamuotoinen kertomuksesi osoitteella chcry(at)chcry.net  

CHC ry:n säännöt - I framtiden också på svenska

Tästä linkistä löydät sääntömme ja voit tutustua niihin.