Home
Mikä on CHC ry? PDF Tulosta Sähköposti

Kristillinen Tervehtymiskeskus - CHC ry,

Kristna Center för Helande - CHC rf

Christian Healing Center association

perustettiin Turussa v. 1990. Yhdistys tekee sisäiseen
eheytymiseen keskittyvää työtä tavoitteenaan kokonais-
valtainen hengen, sielun ja ruumiin paraneminen. Tässä
paranemisessa rukouksella ja Pyhällä Hengellä on
keskeinen osa. Jumala tekee edelleen ihmeitä, myös
sisäisen lapsen löytymisessä ja kasvussa.

Haluamme tukea ja kannustaa yksilöitä ja perheitä elämään,
jossa rakkaus ja armo ovat keskeisiä elementtejä.
Toiveemme on luoda paikka, jossa kristillinen elämäntapa
saa kasvaa ja jossa kristillisyys on todellinen tervehtymisen
mahdollisuus, ei haitta, jollaiseksi se valitettavan usein koetaan.

Uskomme, että kristillinen elämäntapa ja kristilliset arvot luovat
parempaa ja ehyempää elämää kuin mikään muu. Raamattu
opettaa elämää, johon ei kuulu mitätöinti, hylkääminen tai
tuomitseminen; kristillinen elämäntapa kunnioittaa ihmistä
kokonaisena, tuntevana - myös kärsivänä.

Tahdomme yhdistyksenä puolustaa näitä terveitä asenteita ja
elämänlaatua. Yhdessä voimme paljon enemmän kuin
ajatuksissa yksinään murehtien.

Viimeksi päivitetty 29.03.2011 18:41